Ετικέτες

Σάββατο 6 Ιουλίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής η οποία θα

διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, την Τρίτη 09 Ιουλίου 2024 και ώρα 12:00 το μεσημέρι

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη λήψη

αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συνεδριαση Δημοτικου Συμβουλιου Αλμωπιας

 


Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας η οποία θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Αριδαίας, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου «ΣΥΜΕΩΝ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ», την   Τρίτη,  09 Ιουλίου 2024 και ώρα 8.30μ.μ.(20.30’), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και το άρθρο 11 του Ν.5043/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


1ο

7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού - Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2024 Δήμου Αλμωπίας 

2ο

Αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αλμωπίας, έτους 2024.

3ο

Έγκριση Κανονισμού παραχώρησης χρήσης και λειτουργίας του Ανοιχτού Θεάτρου με κερκίδες στην περιοχή '' Δασάκι Αριδαίας'' 

4ο

Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Δήμου Αλμωπίας / Ανάλυση Επικινδυνότητας / Πολιτική Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

5ο

  Ορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» που έχει έδρα στα Λουτρά Λουτρακίου του Δήμου Αλμωπίας.

6ο

Καταστροφή αντικειμένων χωρίς αξία της Μαθητικής Εστίας Δήμου Αλμωπίας

7ο

Παραχώρηση Χρήσης του Κέντρου Νεότητας Δημοτικής Κοινότητας Ίδας στον Μορφωτικό, Πολιτιστικό Σύλλογο «Ίων Δραγούμης»


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΟΒΛΕΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ