Ετικέτες

Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 
Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας η οποία θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Αριδαίας, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου «ΣΥΜΕΩΝ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ», την Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024 και ώρα 8.30μ.μ.(20.30’), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και το άρθρο 11 του Ν.5043/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


1ο

6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας έτους 2024

2ο

Τροποποίηση της με αριθ. 82/2024 Αποφάσεως Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον αριθμό των υδρονομέων άρδευσης έτους 2024 και τη διάρκεια απασχόλησης.

3ο

Χρέωση επαναφορτιζόμενης κάρτας υδροληψίας (memory stick) για χρήση αρδευτικών γεωτρήσεων, σε περίπτωση απώλειας, για το έτος 2024

4ο

Εξέταση αιτήματος παραχώρησης του αύλειου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Αψάλου και των κτιριακών εγκαταστάσεων στον Λαογραφικό Σύλλογο Ποντίων Αψάλου για την πραγματοποίηση καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων από 10-7-2024 έως και 27-07-2024


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΟΒΛΕΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

"Περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων από κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αλμωπίας" Εισερχό

 Θέμα: Περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων από κοινόχρηστους χώρους του


Δήμου Αλμωπίας


Το Τμήμα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου

του Δήμου Αλμωπίας, στην προσπάθεια εξάλειψης των εστιών ρύπανσης που προκαλείται

από τα εγκαταλελειμμένα οχήματα σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, πραγματοποιεί

επιχείρηση εντοπισμού και απομάκρυνσής τους.

Η όλη διαδικασία θα γίνει σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 9, του Ν.

116/2004 (ΦΕΚ 81/Α/05-03-2004).

Συγκεκριμένα, στο εγκαταλελειμμένο όχημα επικολλά σε εμφανές σημείο ειδικό

αυτοκόλλητο που χαρακτηρίζει αυτό ως εγκαταλειμμένο. Μέσα σε 45 ημέρες από την

επικόλληση αυτού του ειδικού αυτοκόλλητου εάν το όχημα δεν αποσυρθεί από τον

ιδιοκτήτη του, περιέρχεται στην κατοχή του οικείου Δήμου. Ο Δήμος υποχρεούται να

παραδώσει το όχημα σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής ΟΤΚΖ, της περιοχής του. Τα

οχήματα παραμένουν στο σημείο συλλογής για 10 ημέρες από την ημέρα περισυλλογής

του. Εάν μέσα στο διάστημα αυτό το όχημα αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του, τότε

παραδίδεται σε αυτόν αφού προηγουμένως καταβάλλει τη δαπάνη απομάκρυνσης και

αποθήκευσης. Εάν το όχημα δεν αναζητηθεί, τότε προωθείται προς περαιτέρω

επεξεργασία, αξιοποίηση, τεμαχισμό και διάθεση, όπως προβλέπεται για τα ΟΤΚΖ.

    

Σκοπός της απομάκρυνσης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων είναι η προστασία

της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος καθώς και η εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης

για τους δημότες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα

Περιβάλλοντος του Δήμου μας, στο τηλέφωνο 23840 23215.Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024

Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής

 Σας παρακαλούμε να μας τιμήσετε με την παρουσία σας στην εκδήλωση.Τμήμα Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού

τηλέφωνο: 2384350221ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2024Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής